Về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
Số ký hiệu văn bản 1639/UBND-KGVX
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 1639_UBND_KGVX.pdf