Về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XV (xong trước ngày 05/6/2022)
Số ký hiệu văn bản 1537/UBND-TH
Ngày ban hành 30/04/2022
Ngày hiệu lực 30/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XV (xong trước ngày 05/6/2022)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 1537_UBND_TH.pdf kem1537.rar