Về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số ký hiệu văn bản 56/UBND-KT
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 56_UBND_KT.pdf 9540_Kem56.pdf