Về việc tiếp nhận, sử dung thông tin trong Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 41/UBND-KT
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc tiếp nhận, sử dung thông tin trong Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về