Về việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 08/10/2021 của Bộ Chính trị và công văn số 1138-CV/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 3853/UBND-TH
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 08/10/2021 của Bộ Chính trị và công văn số 1138-CV/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về