Về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đến, trở về, đi qua địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 3131/UBND-KT
Ngày ban hành 25/09/2021
Ngày hiệu lực 25/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đến, trở về, đi qua địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về