Về việc thực hiện nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2947/UBND-KGVX
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyên Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về