Về việc thực hiện các Thông tư số: 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 1498/VPUB-KT
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các Thông tư số: 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm Tải về