Về việc thực hiện các Thông tư số: 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD; 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 2882/UBND-KT
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các Thông tư số: 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD; 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về