Về việc một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1148/UBND-NC
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về