Về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 1147/UBND-NC
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về