Tổng số: 2278
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
110/KH-UBND 12/04/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
109/KH-UBND 12/04/2024 Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 5 “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2024 Tải về
108/KH-UBND 10/04/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
1509/UBND-KGVX 10/04/2024 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1507/UBND-KT 10/04/2024 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tải về
1448/UBND-KT 08/04/2024 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Tải về
1395/UBND-KT 04/04/2024 Về việc chấn chỉnh công tác chuẩn bị dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tải về
105/KH-UBND 03/04/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024 Tải về
104/KH-UBND 03/04/2024 Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
102/KH-UBND 03/04/2024 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024 Tải về
12345678910...