Về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử.
Số ký hiệu văn bản 743/UBND-KGVX
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về