Về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 8.
Số ký hiệu văn bản 715/UBND-TH
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 8.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về