Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về