Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khuyến nông cấp tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về