Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 119/BC-UBND
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về