Về việc đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 745/UBND-TH
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Về việc đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về