Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh về đôn đốc tiến độ xây dựng đề án, báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả tiến độ triển khai các nội dung năm chuyển đổi số 2023
Số ký hiệu văn bản 77/TB-VPUB
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh về đôn đốc tiến độ xây dựng đề án, báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả tiến độ triển khai các nội dung năm chuyển đổi số 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về