Triển khai thực hiện năm 2023 Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 73/KH-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện năm 2023 Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về