Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Số ký hiệu văn bản 71/KH-UBND
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về