Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 78/BC-UBND
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về