No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 847

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022

Ngày 19/01/2022, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy, báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh; báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy tại điểm cầu các huyện, Thành phố.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 và  triển khai nhiệm vụ năm 2022.

         Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động của Đảng và Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022. Trong năm 2021, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn, công tác chính trị trên cả nước đã tham mưu các cấp ủy tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn, ý thức trách nhiệm cao của các cấp ủy đảng, ban tuyên giáo các cấp trên phạm vi cả nước trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống…

         Đối với tỉnh Sơn La, năm 2021 đã tổ chức 10 kỳ hội nghị báo cáo viên, gồm 6 kỳ hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến tỉnh; 4 kỳ tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu cho đội ngũ báo cáo viên, định hướng tuyên truyền hàng tháng phục vụ tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ tỉnh, huyện đến cơ sở được quan tâm, lựa chọn, bố trí cán bộ cơ bản phù hợp và thường xuyên được kiện toàn…

         Định hướng công tác tuyên truyền miệng năm 2022, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các ngày lịch sử trong năm 2022; tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của toàn dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin vào sự đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền các hoạt động, cổ vũ các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021…/.

Quốc Tuấn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 230
  • Hôm nay: 14026
  • Trong tuần: 216,074
  • Tất cả: 13,843,272