No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 155

Tháng 11 năm 2021 số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 126,41 nghìn lượt hành khách

Trong tháng 11 năm 2021, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 126,41 nghìn lượt hành khách, giảm 1,76% so với tháng trước và giảm 69,21% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước 14.004,08 nghìn Hk.Km giảm 1,76% so với tháng trước và giảm 69,14% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó: Số lượt hành khách vận chuyển đường bộ đạt 108,99 nghìn lượt hành khách, giảm 1,77% và giảm 71,57%; số lượt hành khách luân chuyển 13.792,47 nghìn Hk.Km, giảm 1,83% và giảm 69,39%. Vận tải hành khách đường bộ chiếm 86,22% về số lượt hành khách vận chuyển và chiếm 98,49% về số lượt hành khách luân chuyển.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 11 năm 2021 ước tính đạt 12,47 tỷ đồng, giảm 0,94% so với tháng trước (trong đó doanh thu vận tải hành khách đường bộ đạt 11,84 tỷ đồng, giảm 0,97%) và giảm 67,98% so với cùng kỳ năm trước (trong đó vận tải đường bộ giảm 68,85%). Doanh thu vận tải đường bộ chiếm 94,98% tổng doanh thu vận tải hành khách. Doanh thu vận tải hành khách 11 tháng năm 2021 ước đạt 211,3 tỷ đồng, giảm 39,65% so với cùng kỳ năm trước.

Dự ước tháng 11 năm 2021 khối lượng hàng hóa vận chuyển 480,25 nghìn tấn, tăng 1,34% so với tháng trước và giảm 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước 60.176,23 nghìn Tấn.Km tăng 1,48 % so với tháng trước và giảm 6,86% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ đạt 474,06 nghìn tấn, tăng 1,35% và giảm 5,22%; khối lượng hàng hóa luân chuyển 59.997,98 nghìn Tấn.Km tăng 1,48% và giảm 6,84%. Vận tải hàng hoá đường bộ chiếm 98,71% khối lượng hàng hoá vận chuyển và chiếm 99,70% khối lượng hàng hoá luân chuyển.

Dự ước tháng 11 năm 2021 doanh thu vận tải hàng hoá đạt 175,20 tỷ đồng, tăng 1,73% so với tháng trước và giảm 4,93% so với cùng kỳ năm trước (trong đó vận tải đường bộ đạt 174,31 tỷ đồng, tăng 1,73% so với tháng trước và giảm 4,90% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu vận tải đường bộ chiếm 99,50% tổng doanh thu vận tải hàng hóa). Doanh thu vận tải hàng hoá 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.706,46 tỷ đồng, giảm 3,89% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải, bốc xếp hàng hóa ước đạt 3,7 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 0,35% (trong đó dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 3,6 tỷ đồng, tăng 0.32%), doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải chiếm tới 97,25% doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi. So với cùng kỳ năm trước doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 29,42%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải, bốc xếp hàng hóa 11 tháng năm 2021 ước đạt 49,5 tỷ đồng, giảm 5,88% so với cùng kỳ năm trước.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 124
  • Hôm nay: 5517
  • Trong tuần: 149,152
  • Tất cả: 10,997,301