No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 230

Tình hình tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2021

Tình hình tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2021 diễn ra ổn định, thu, chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương và nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh.

Thu ngân sách địa phương tháng 11 ước đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 13% dự toán, lũy kế thu 11 tháng ước đạt 14.070 tỷ đồng, bằng 103% dự toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 500 tỷ đồng, bằng 12% dự toán, lũy kế thu ngân sách trên địa bàn 11 tháng ước đạt 3.770 tỷ đồng, bằng 91% dự toán năm. Chi ngân sách tháng 11 ước đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 11% dự toán, lũy kế chi ngân sách 11 tháng ước đạt 12.135 tỷ đồng, bằng 89% dự toán.

Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng tháng 11/2021 ước thực hiện 11.500 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước thực hiện 11.700 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng thu tiền mặt bằng 96,21%, tổng chi tiền mặt bằng 93,78%. Lũy kế 11 tháng tổng thu tiền mặt ước thực hiện 124.267,09 tỷ đồng, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi tiền mặt ước thực hiện 123.607,36,45 tỷ đồng, tăng 1,86%.

Dư nợ tín dụng ước đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 7,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 20.100 tỷ đồng, tăng 3,69%; dư nợ trung, dài hạn đạt 22.900 tỷ đồng, tăng 11,52%. Trong tổng dư nợ, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đến 30/10/2021 là 4.950,45 tỷ đồng; nợ xấu toàn địa bàn là 493,93 tỷ đồng.

Huy động vốn tại địa phương ước tính tháng 11/2021 đạt 24.800 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm 19.330 tỷ đồng, tăng 10,28%; tiền gửi các tổ chức kinh tế 5.300 tỷ đồng, tăng 20,18%; tiền gửi giấy tờ có giá 170 tỷ đồng, tăng 27,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 115
  • Hôm nay: 12050
  • Trong tuần: 151,721
  • Tất cả: 10,897,794