Tin văn hoá - xã hội

Tin văn hoá - xã hội
Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Tin văn hoá - xã hội | 24-05-2018
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP
Tin văn hoá - xã hội | 24-05-2018
Ngày 17/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma...
Tiếp tục tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
Tin văn hoá - xã hội | 23-05-2018
Ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành”
Tin văn hoá - xã hội | 23-05-2018
Ngày 22/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành" chào mừng đợt diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018.
Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”
Tin văn hoá - xã hội | 23-05-2018
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Tin văn hoá - xã hội | 22-05-2018
Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
Công văn của Bộ Y tế về định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Tin văn hoá - xã hội | 22-05-2018
Ngày 16/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2704/BYT-KH-TC về việc định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 22-05-2018
Ngày 17/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sơn La.
Bộ Y tế yêu cầu thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh
Tin văn hoá - xã hội | 22-05-2018
Ngày 17/5/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2782/BYT-BH về việc thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh.
Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Thái Sơn La”
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Ngày 19/5, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Thái Sơn La” thu hút đông đảo học sinh và khách du lịch.
Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính sửa đổi tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Ngày 16/5/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2968/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn...
Phát hiện hang động dài nhất ở Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Hang Hoa Sơn, tại bản Hoa Sơn 1, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn là hang động mới phát hiện được cho là đẹp nhất tỉnh Sơn La. Hang động tự nhiên chạy ngầm trong núi, có miệng hang lên xuống thẳng đứng, thành 3 bậc sâu gần 30m. Đáy hang là một con...
Ban Dân tộc Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ bản đặc biệt khó khăn năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Từ ngày 08/5/2018 đến ngày 18/5/2018 thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BDT, Kế hoạch số 52/KH-BDT, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho gần 180 cán bộ bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn...
Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Ngày 17/5/2018. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 55/KH-SCT về việc phát động phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 – 11/6/2018) Thông qua kế hoạch...
Kế hoạch tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 19.4.2018 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23.01.2018 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời...
Ủy ban Dân tộc Trung ương triển khai Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021"
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Nội dung Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” được Ủy ban Dân tộc Trung ương ban hành tại Quyết định số 175/QĐ-UBDT...
Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
Tin văn hoá - xã hội | 21-05-2018
Ngày 10/5/2018, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Quyết định số 256/QĐ-UBDT về Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Vân Hồ
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 14/5/2018, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Vân Hồ về tình hình khắc phục thiệt hại mưa lũ trên địa bàn huyện năm 2017, công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai...
Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 18/5, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay; giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Tiếp tục đảm bảo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 14/5/2018, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 1818/LĐTBXH-KHTC về việc tăng cường kỷ luật tài chính- ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách...
Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 14/5/2018, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 1848/LĐTBXH-TE gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em.
Đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 11/5/2018, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 1806/LĐTBXH-QHLĐTL gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp.
Tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 6, năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 6 năm 2018, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức...
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Sửa đổi Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số...
Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Phong trào học tập suốt đời được nhân rộng trong cộng đồng
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Cùng với cả nước, tỉnh Sơn La đã triển khai nhân rộng và tổ chức đánh giá công nhận các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo tinh thần Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt...
Quy định mới về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 14/5/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
Phối hợp tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật tại các huyện, thành phố
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Trong 6 ngày từ 07/5/2018 đến 12/5/2018, Trung tâm II hỗ trợ trẻ khuyết tật Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khám sàng lọc cho 713 trẻ em khuyết tật về vận động, sứt môi, hở hàm ếch, bỏng và di chứng bỏng,...
Nghị quyết thông qua Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Vừa qua, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020.
Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg, ngày 10/5/2018 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1779/BGDĐT-GDCTHSSV gửi các đại học, học viện, các trường đại học; - Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.
Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 15/5, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì họp giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.
Nhiều ưu đãi với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019
Tin văn hoá - xã hội | 11-05-2018
Ngày 09/5/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Thường trực HĐND tỉnh họp giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 15/5, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì họp giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.
Quy trình thực hiện các dự án từ khâu điều chỉnh quy hoạch đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thực hiện các dự án từ khâu điều chỉnh quy hoạch đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.
21 bài đoạt giải Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước”
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh đã chủ trì họp Ban tổ chức, Ban giám khảo,...
Thường trực UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 15/5 đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh về việc giải quyết những khó khăn vướng mắc của công ty và những kiến nghị của người lao động trong công ty. Dự cuộc làm việc có...
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở 2018
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 15/5, Sở Tư pháp Sơn La đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho 240 hòa giải viên, tuyên truyền viên của các huyện, thành phố trong tỉnh.
Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 10/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018.
Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 14/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2018
Ngày 08/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018.
Quy định thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu... điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
Tin văn hoá - xã hội | 08-05-2018
Ngày 26/4/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị...
Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh giai đoạn 2018 – 2021
Tin văn hoá - xã hội | 15-05-2018
Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND về ban hành Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Tin văn hoá - xã hội | 15-05-2018
Ngày 07/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018 tỉnh Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 15-05-2018
Ngày 14/5/2018, đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018 tại tỉnh Sơn La. Dự cuộc họp có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các sở, ngành liên quan.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Tin văn hoá - xã hội | 15-05-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ngày 09/05/2018.
Hiển thị 1 - 50 of 2.026 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 41

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40619994
Số người đang truy cập: 35