Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 163/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/5 - 02/06/2017)
Lịch công tác | 22-05-2017
Thông báo số 163/TB-VPUB Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/5 - 02/06/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 15/5 đến 21/5/2017)
Lịch công tác | 16-05-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 15/5 đến 21/5/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBDN tỉnh ( từ 08/5 đến 14/5/2017)
Lịch công tác | 08-05-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBDN tỉnh ( từ 08/5 đến 14/5/2017).
Thông báo Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 04-05-2017
Thông báo Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/5 đến 07/5/2017)
Lịch công tác | 04-05-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/5 đến 07/5/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/4 đến 02/5/2017)
Lịch công tác | 24-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 24/4 đến 02/5/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 17/4 đến 23/4/2017)
Lịch công tác | 17-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 17/4 đến 23/4/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/4 đến 16/4/2017)
Lịch công tác | 11-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/4 đến 16/4/2017).
Chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 11-04-2017
Chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 03/4 đến 09/4/2017)
Lịch công tác | 11-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 03/4 đến 09/4/2017).
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 23/3 đến 01/4/2017)
Lịch công tác | 28-03-2017
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 23/3 đến 01/4/2017).
Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 15-03-2017
Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 13 - 19/3/2017)
Lịch công tác | 15-03-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 13 - 19/3/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 6/3 đến 12/3/2017)
Lịch công tác | 06-03-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 6/3 đến 12/3/2017).
Chương trình Lịch công tác tháng 2 năm 2017 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 15-02-2017
Chương trình Lịch công tác tháng 2 năm 2017 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 02/02-12/02/2017)
Lịch công tác | 08-02-2017
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 02/02-12/02/2017).
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 16/1 đến 03/02/2017)
Lịch công tác | 19-01-2017
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 16/1 đến 03/02/2017).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 26/12 đến 31/12/2106)
Lịch công tác | 27-12-2016
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 26/12 đến 31/12/2106).
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/12 đến 25/12/2106)
Lịch công tác | 20-12-2016
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/12 đến 25/12/2106).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/12 đến 18/12/2016)
Lịch công tác | 13-12-2016
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/12 đến 18/12/2016).