Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 161/TB-VPUB về lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 11/5 - 22/5/2018)
Lịch công tác | 14-05-2018
Thông báo số 161/TB-VPUB về lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 11/5 - 22/5/2018)
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 04/5-13/5/2018)
Lịch công tác | 04-05-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 04/5-13/5/2018)
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 12/4 - 01/5/2018)
Lịch công tác | 16-04-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 12/4 - 01/5/2018).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 29/3 đến 09/4/2018)
Lịch công tác | 09-04-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 29/3 đến 09/4/2018).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 29/3-09/4/2018)
Lịch công tác | 02-04-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 29/3-09/4/2018)
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 02-04-2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 19/3 đến 31/3/2018)
Lịch công tác | 22-03-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 19/3 đến 31/3/2018).
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/3 đến 20/3/2018)
Lịch công tác | 14-03-2018
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 10/3 đến 20/3/2018).
Thông báo Chương trình công tác tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 23-02-2018
Thông báo Chương trình công tác tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/02 đến 09/03/2018)
Lịch công tác | 23-02-2018
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 22/02 đến 09/03/2018)
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 08/02 đến 28/02/2018)
Lịch công tác | 08-02-2018
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 08/02 đến 28/02/2018).
Lịch công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/02 đến 24/02/2018)
Lịch công tác | 02-02-2018
Lịch công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 01/02 đến 24/02/2018).
Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 02-02-2018
Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 24/01 - 04/02/2018)
Lịch công tác | 26-01-2018
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( Từ 24/01 - 04/02/2018).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/01 đến 02/02/2018)
Lịch công tác | 22-01-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 19/01 đến 02/02/2018).
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/01 đến 29/01/2018)
Lịch công tác | 12-01-2018
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12/01 đến 29/01/2018)
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 04/01 đến 14/01/2018)
Lịch công tác | 08-01-2018
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 04/01 đến 14/01/2018).
Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 08-01-2018
Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 02/01 đến 07/01/2018)
Lịch công tác | 03-01-2018
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ ngày 02/01 đến 07/01/2018).
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ( từ 24/12 đến 31/12/2017)
Lịch công tác | 27-12-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ( từ 24/12 đến 31/12/2017).