Lịch công tác

Thông báo Chương trình Công tác tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 19-10-2016
Thông báo Chương trình Công tác tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( từ ngày 26/9/2016 - 3/10/2016)
Lịch công tác | 26-09-2016
Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( từ ngày 26/9/2016 - 3/10/2016)
Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12 - 18/9/2016)
Lịch công tác | 12-09-2016
Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( từ 12 - 18/9/2016)
Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lịch công tác | 06-09-2016
Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thông báo lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh ( 22/8-4/9/2016)
Lịch công tác | 19-08-2016
Thông báo lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh ( 22/8-4/9/2016)
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ 15 -21/8/2016)