CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Văn bản chỉ đạo | 20-08-2018
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Văn bản chỉ đạo | 15-08-2018
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 06-07-2018
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo số 291/BC-UBND về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Công khai Ngân sách trên Cổng/Trang Thông tin điện tử
Văn bản chỉ đạo | 23-04-2018
Thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1271/UBND-TH về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật...
Báo cáo số 141/BC-STC kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 10-04-2018
Báo cáo số 141/BC-STC kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018.
Công văn 1124/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2018
Công văn 1124/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.
Công văn số 1011/UBND-TH về việc chỉ đạo điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2018
Văn bản chỉ đạo | 05-04-2018
Công văn số 1011/UBND-TH về việc chỉ đạo điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2018
Tờ trình số 701/TTr-UBND Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
Công khai ngân sách | 07-12-2017
Tờ trình số 701/TTr-UBND Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.
Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44303859
Số người đang truy cập: 98