BẢNG GIÁ ĐẤT

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019
Bảng giá đất | 20-07-2017
Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng đến 31/12/2019.
Quyết định số 337/QĐ-UBND Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2017
Bảng giá đất | 19-07-2017
Quyết định số 337/QĐ-UBND Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2017.
Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND Việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
Bảng giá đất | 15-09-2015
Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND Việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
Bảng giá đất 2014
Bảng giá đất | 28-04-2014
Quyết định số: 3333/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
Bảng giá đất 2013
Bảng giá đất | 30-06-2013
Quyết định số: 2940/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La, về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THƯ VIỆN VIDEO

Không có video nào

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855453
Số người đang truy cập: 35