Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
(sonla.gov.vn) Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Sơn La đã tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Vào ngày 15/8/2023, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh và thông qua quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh rà soát theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn. Tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, huyện Mộc Châu; Quy hoạch chung khu du lịch Tà Xùa và vùng lân cận huyện Bắc Yên; lập quy hoạch phân khu Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu; Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai. Hoàn thành quy hoạch chung thị trấn Sông Mã, thị trấn Thuận Châu và đô thị Vân Hồ; quy hoạch phân khu đối với 04 phân khu đô thị còn lại trên địa bàn thành phố (gồm: phân khu đô thị lịch sử; phân khu đô thị Chiềng Sinh; phân khu đô thị Chiềng Ngần và phân khu đô thị sinh thái Hua La) và 02 quy hoạch phân khu tại huyện Mộc Châu (Quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); đạt tỷ lệ phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung được duyệt đối với đô thị thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu.

Các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Thành lập Tổ công tác theo Quyết định số 428/QĐ-UBND kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng; Tổ công tác 428 đã ban hành Kế hoạch giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2023 (chi tiết đến 30/6/2023 và 30/9/2023). Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, quản lý chất lượng công trình được được nâng cao, góp phần chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình. Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La (đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La) theo Công văn số 671/TTg-CN ngày 19/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Đề án 666, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,...

Tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trong năm 2023 là 6.211,925 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 2023 là 713,053 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2023 là 5.498,872 tỷ đồng). Đến ngày 18/9/2023, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt 2.198,71 tỷ đồng, bằng 35,39% kế hoạch vốn giao, bằng 40,79% kế hoạch vốn phân bổ chi tiết.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2022; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai xây dựng một số chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; ban hành danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp tổ chức khánh thành Nhà máy chế biến phân bón Sông Lam Tây Bắc và Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La. Trong 9 tháng đầu năm 2023, đã thực hiện cấp mới 10 dự án vốn đăng ký 1.213,7 tỷ đồng; cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án số vốn tăng thêm 54,8 tỷ đồng.

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1