Tập trung thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân
(Mai Sơn) Trong thời gian qua huyện Mai Sơn triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Xác định mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế  (BHYT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để ngày càng có nhiều người được thụ hưởng tính ưu việt của chế độ BHXH, BHYT. Tính đến 31/12/2023, tại huyện Mai Sơn số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là: 156.397 người, trong đó: Tham gia BHXH bắt buộc: 11.661 người/11.136 người; trong đó tham gia tại tỉnh là 6.569 người, tham gia ngoại tỉnh 5.092 người; so với kế hoạch UBND tỉnh giao đạt 104,7%.  Tham gia BHXH tự nguyện: 4.748 người/5.018 người, đạt 94,6% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Số người tham gia BHYT là 154.621 người/147.821 người; trong đó: tham gia BHYT tại tỉnh là 148.722 người, tham gia ngoại tỉnh 5.899 người, tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số; đạt 100,6% kế hoạch UBND tỉnh giao. Tham gia BHXH thất nghiệp: 10.803 người; trong đó tham gia tại tỉnh là 5.828 người, tham gia ngoại tỉnh 4.975 người; đạt 103,3% kế hoạch giao. Trong năm khai thác mới trên 10.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số tham gia BHYT theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã được các cấp các ngành nghiêm túc thực hiện. Trong năm 2023, đã tổ chức thành công 144 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, trên 1.005 cuộc tuyên truyền nhỏ lẻ, trên 3.354 người được truyền thông trực tiếp qua hội nghị và tuyên truyền nhóm nhỏ, hàng trăm nghìn lượt tiếp cận thông tin chính sách BHXH, BHYT qua gần 15.000 lượt phát thanh tuyên truyền, hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp được cấp phát, gần 300 tin bài được chia sẻ qua zalo, facebook; 04 tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự đóng trước thời điểm nâng mức đóng BHYT theo lương cơ sở từ 01/7/2023. Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT huyện đã chủ động tham mưu, báo cáo, đề ra nhiều giải pháp truyền thông để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Với mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trong thời gian tới  nhiệm vụ trọng tâm của huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị; là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Tích cực tuyên truyền vận động, khuyến khích nông dân, hộ kinh doanh cá thể và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tổ chức các hoạt động huy động các nguồn lực để hỗ trợ đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện cho nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức. Tuyên truyền vận động các đối tượng không thuộc diện được NSNN cấp BHYT tham gia BHYT tự đóng, học sinh sinh viên tham gia BHYT 100% tại nhà trường theo duy định để gia tăng tỷ lệ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Các cấp, các ngành, đoàn thể lấy kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp làm tiêu chí để xét khen thưởng cũng như xếp loại cuối năm.

Nguyễn Hạnh

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1