Vân Hồ quan tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số
(sonla.gov.vn) Thời gian qua huyện Vân Hồ đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quan tâm đên công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng. Các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn, cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã, về hướng dẫn sử dụng chứng thư số trong ban hành văn bản điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng phần mềm một cửa điện tử… Phát triển chính quyền số, 100% cán bộ lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp đã chứng thư số cá nhân. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice được triển khai đồng bộ tại 100% các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã. Phát huy hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, như: Hội nghị trực tuyến 3 cấp từ tỉnh tới huyện và xã.

Huyện đã duy trì thực hiện phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, huyện Vân Hồ thực hiện 210 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, 201 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và 9 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 21,4%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4 cấp huyện đạt 20,3%; cấp xã đạt 67,5%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 33%. Đến nay 100% xã trên địa bàn huyện được phủ sóng mạng cáp quang, 3G, 4G; 77,3% tổ, bản được phủ sóng băng rộng di động 4G; tỷ lệ dân số phủ sóng 4G đạt 86,1%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet băng thông rộng đạt 20,5%; trên địa bàn huyện có 60.355 thuê bao điện thoại, đạt mật độ 92,1 thuê bao/100 dân; tỷ lệ người dân có điện thoại di động thông minh đạt 25,3%.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số,  hiện nay, huyện Vân Hồ đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số để đảm bảo sẵn sàng, tạo động lực nâng cao chất lượng về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số trên địa bàn.

Diệp Hương

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1