Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Thông tin và Truyền thông
(sonla.gov.vn) Ngày 10/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan thông tấn, báo chí và doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn.

anh tin bai

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Thông tin và Truyền thông

Năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tập trung cao trong việc tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch về lĩnh vực Chuyển đổi số của tỉnh; phối hợp các sở, ngành, địa phương tích hợp số hóa, kết nối và xử lý dữ liệu thông minh trên các lĩnh vực. Đến nay, đã có 212/216 bản được phủ sóng băng rộng di động, vượt 82% so với kế hoạch đề ra; hoàn thành phát triển 100% xã có hạ tầng băng rộng cáp quang, phổ cập mạng thông tin di động 4G đến 100% xã. Doanh thu lĩnh vực viễn thông đạt 1.463 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch đề ra. Việc phát triển chính quyền số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã được quan tâm triển khai đồng bộ; gần 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hoàn toàn dưới dạng điện tử; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được triển khai đồng bộ đến cấp xã. Mở rộng phạm vi triển khai các ứng dụng CNTT chuyên ngành trong hầu hết các cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực của tỉnh...

Cùng với đó, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; bám sát định hướng tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng cường tuyên truyền về thông tin, đối ngoại; tăng cường kiểm soát tình hình hoạt động của các Trang Thông tin điện tử trên địa bàn; bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông; hoạt động phát hành xuất bản phẩm ổn định...

anh tin bai

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị trong thời gian tới, toàn Ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về cơ chế chính sách phát triển ngành, đặc biệt là lĩnh vực Chuyển đổi số của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí theo đúng Luật Báo chí; bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động chính trị, kinh kế - xã hội; tập trung thực hiện hiện xóa trắng thôn, bản, vùng lõm còn chưa có sóng băng rộng di động trên địa bàn tỉnh, quyết tâm hết năm 2024, không còn thôn, bản trắng sóng băng rộng di động; nâng cao tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; đẩy nhanh tiến độ kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh...

Quốc Tuấn

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1