Đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa hồ sơ
(sonla.gov.vn) Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải luôn quan tâm thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết TTHC đối với những TTHC đủ điều kiện, nhằm giảm bớt chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch và làm việc.

Sở Giao thông vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Công văn số 980/UBND-NC ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; Công văn số 2561/UBND-NC ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh về việc giải đáp khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP… Cử công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tham gia tập huấn để tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm báo tiến độ, chất lượng. Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công hoặc khi giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC trong đó có nội dung hướng dẫn đánh giá TTHC; rà soát, đánh giá TTHC và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các TTHC theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thời gian giải quyết các TTHC đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở từ 10-33,3%, có những TTHC cắt giảm thời gian giải quyết 80% thời gian giải quyết so với quy định như: Thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe giảm bớt từ 05 ngày làm việc xuống trả kết quả trong ngày (giảm bớt 04 ngày làm việc); các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý vận tải như: cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải... đều giảm bớt thời gian và trả kết quả trong ngày... Đây là một trong những nội dung, giải pháp được Ngành Giao thông Vận tải quan tâm, thực hiện quyết liệt.

Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh, đa dạng hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La, đặc biệt là thúc đẩy sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, góp phần nâng cao kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của tỉnh, của Sở trong thời gian tới. Đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông Vận tải tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và công chức tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc tạo lập hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện rà soát danh mục các TTHC đủ điều kiện nâng cấp lên Dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong kỳ báo cáo, Sở GTVT đã rà soát, nâng cấp lên Dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 24/3/2023 đối với TTHC đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 04/6/2023. Cử 06 công chức các phòng thuộc Sở luân phiên thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Xây dựng nội dung, trình tự hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ trực tuyến đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn đến các Bưu cục trên địa bàn tỉnh, đồng thời thành lập nhóm trên mạng xã hội Zalo để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Kết quả, đối với Dịch vụ công trực tuyến một phần Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, từ 24/3/2023 đến nay, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến của là 3.974/3.974 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 04/6/2023 đến nay số lượng hồ sơ nộp trực tuyến là 227/227 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Như Thuỷ

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 89
  • Hôm nay: 27,312
  • Trong tuần: 309,462
  • Tất cả: 43,440,557