Phiên họp thứ 21 UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 29/3/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 21 UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I/2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới các huyện, thành phố của tỉnh.
anh tin bai

Phiên họp thứ 21 UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong quý I/2023, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; đồng thời chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm ổn định cung cầu hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 66.497 ha, tăng 24,3%; tổng diện tích cây lâu năm (không tính cây Sơn tra) đạt 100.496 ha, tăng 2,9%; diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 12.174 ha (trong đó lúa: 10.965 ha, ngô: 1.209 ha), tăng 1,2%; cây công nghiệp hàng năm đạt 47.398 ha (Trong đó sắn: 37.347 ha, mía: 10.051 ha), tăng 13,4%; cây công nghiệp lâu năm đạt 30.051 ha (Trong đó chè: 5.827 ha, cà phê: 18.836 ha, cao su: 5.388 ha), tăng 2,6%. Sản lượng thu hoạch: Ngô đạt 1.657 tấn, tăng 3,6%; Sắn đạt 450.124 tấn, tăng 17,2%; Mía đạt 393.258 tấn, tăng 8,6%; Rau các loại đạt 48.326 tấn, tăng 6,7%; Cao su đạt 295 tấn, tăng 1,7%; Chè búp tươi đạt 346 tấn, tăng 0,9; Quả các loại đạt 17.387 tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I/2023 ước đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa tương đối ổn định, hàng hóa lưu thông thông suốt, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu quý I/2023 ước đạt 56,07 triệu USD tăng 50,7% so với với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Xi măng và clanker, chè, cà phê, sản phẩm sắn, chuối…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023

Phiên họp cũng đã tập trung thống nhất dự thảo kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh về: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La; phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2023-2024; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình câp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến về các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Bãi bỏ khoản 1.1 mục 1 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo quy định tại điều 1 Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh; điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh; thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyến mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục dự án, điêu chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh thông tin khác của dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết; thông qua danh mục dự án, điều chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh thông tin khác của dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông tại các Nghị quyết.

Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 của HĐND tỉnh đã thông qua tại phiên họp các sở chủ trì tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết, gửi Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt, gửi Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để tổ chức thẩm tra. Đối với các báo cáo, đề án khác các ngành chủ trì tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ý kiến kết luận của Thường trực UBND tỉnh hoàn thiện nội dung dự thảo, gửi Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện.

Như Thuỷ

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 207
  • Hôm nay: 19,680
  • Trong tuần: 361,512
  • Tất cả: 25,981,054