CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:0
2Quyết định
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:0
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:0
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:0
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:5
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:0
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 06/04/2024
Ngày kết thúc: 06/05/2024
Lượt xem:7
8Đề cương
Ngày bắt đầu: 06/04/2024
Ngày kết thúc: 06/05/2024
Lượt xem:4
9Báo cáo
Ngày bắt đầu: 06/04/2024
Ngày kết thúc: 06/05/2024
Lượt xem:6
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 04/04/2024
Ngày kết thúc: 04/05/2024
Lượt xem:8
11Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 04/04/2024
Ngày kết thúc: 04/05/2024
Lượt xem:10
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:107
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 28/04/2024
Lượt xem:14
14Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 28/04/2024
Lượt xem:14
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 28/04/2024
Lượt xem:14
16Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 28/04/2024
Lượt xem:20
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/03/2024
Ngày kết thúc: 22/04/2024
Lượt xem:28
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2024
Ngày kết thúc: 22/04/2024
Lượt xem:29
19Tờ trình
Ngày bắt đầu: 20/03/2024
Ngày kết thúc: 20/04/2024
Lượt xem:29
20Tờ trình
Ngày bắt đầu: 18/03/2024
Ngày kết thúc: 18/04/2024
Lượt xem:22
21Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/03/2024
Ngày kết thúc: 18/04/2024
Lượt xem:20
22Quyết định
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:16
23Tờ trình
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:23
24Quyết định
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:32
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/03/2024
Ngày kết thúc: 08/04/2024
Lượt xem:45
2Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/03/2024
Ngày kết thúc: 08/04/2024
Lượt xem:65
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 06/03/2024
Ngày kết thúc: 06/04/2024
Lượt xem:51
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 06/03/2024
Ngày kết thúc: 06/04/2024
Lượt xem:48
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:45
6Báo cáo
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:27
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:20
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:24
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:30
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/02/2024
Ngày kết thúc: 27/03/2024
Lượt xem:40
12345678910...
Video tuyên truyền

THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1