Tìm kiếm đề tài, chương trình khoa học
Cấp quản lý
Lĩnh vực
Loại đề tài
Hiện trạng
Năm thực hiện
Đơn vị chủ trì
Mã số
Tên đề tài
Kết quả tìm kiếm
Xây dựng mô hình trồng cây Bơ theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHNN
 • Đơn vị chủ trì
 • : Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả lê (quy mô liên huyện) giai đoạn 2021-2025
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng DAH86
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Bảo tồn và phát triển giống xoài tròn Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : UBND huyện Yên Châu
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Trồng thử nghiệm một số giống táo (Ziziphus Mauritanialamk) mới có năng suất cao, chất lượng tốt tại Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Viện cây lương thực và cây thực phẩm
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Trồng thử nghiệm các cây ăn quả (xoài, nhãn) tại vùng cao nguyên Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu, tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trường Cao đẳng nông lâm Sơn La (Cao đẳng Sơn La)
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu và bảo tồn giống khoai sọ mán theo hướng sản xuất hàng hóa
 • Loại đề tài
 • : Cấp bộ trọng điểm
 • Lĩnh vực
 • : Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trường Cao đẳng Sơn La
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động đến một số điểm dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Xã Hội
 • Đơn vị chủ trì
 • : Viện Địa chất và Môi trường
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHKT
 • Đơn vị chủ trì
 • : Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu lao phổi và biện pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở trong công tác phòng, chống lao tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHYD
 • Đơn vị chủ trì
 • : Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên
 • Loại đề tài
 • : Cấp bộ trọng điểm
 • Lĩnh vực
 • : KHNN
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp cho người nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHNN
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Tây Bắc
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Đánh giá hiệu quả một số cây trồng, vật nuôi trên cao nguyên Mộc Châu và đề xuất định hướng giải pháp cho phát triển chăn nuôi và trồng trọt trên địa bàn
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn, bổ sung "Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Sơn La (1945 - 2015)"
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Hội LHPN tỉnh Sơn La
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ kinh tế - Trường ĐH Tây Bắc
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu thực trang và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Cấp bộ trọng điểm
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Trường ĐH Tây Bắc
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đáp ứng theo yêu cầu đổi mới
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trường Đại học Tây Bắc
 • Hiện trạng
 • : Đã nghiệm thu
  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tại tỉnh Sơn La
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Nhà nước
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Đổi mới công tác đào tạo tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Ban tổ chức Tỉnh ủy Sơn La
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : KHXH
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Trường ĐH Tây Bắc
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Chương trình, đề tài khoa học đã nghiệm thu (mới)
  Chương trình, đề tài khoa học (mới)
  • Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên
  • Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp cho người nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Quả lê (quy mô liên huyện) giai đoạn 2021-2025
  • Xây dựng mô hình trồng cây Bơ theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.
  • Đổi mới công tác đào tạo tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay
  • Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tại tỉnh Sơn La
  • Nghiên cứu thực trang và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tỉnh Sơn La
  • Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn, bổ sung "Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Sơn La (1945 - 2015)"
  • Đánh giá hiệu quả một số cây trồng, vật nuôi trên cao nguyên Mộc Châu và đề xuất định hướng giải pháp cho phát triển chăn nuôi và trồng trọt trên địa bàn
  • Nghiên cứu lao phổi và biện pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở trong công tác phòng, chống lao tỉnh Sơn La
  • Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La
  • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động đến một số điểm dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La
  • Nghiên cứu và bảo tồn giống khoai sọ mán theo hướng sản xuất hàng hóa
  • Trồng thử nghiệm các cây ăn quả (xoài, nhãn) tại vùng cao nguyên Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu, tỉnh Sơn La
  • Trồng thử nghiệm một số giống táo (Ziziphus Mauritanialamk) mới có năng suất cao, chất lượng tốt tại Sơn La
  • Bảo tồn và phát triển giống xoài tròn Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý
  Video tuyên truyền
  THÔNG TIN TRA CỨU

  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1