Họp Tổ chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh
Triển khai quyết liệt để sớm hoàn thiện sơ bộ mô hình “Lớp học thông minh” và “Bệnh viên thông minh” đó là ý kiến của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La tại cuộc họp chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ngày 16/3/2023, dự họp có một số sở, ban, ngành đơn vị liên quan. 
anh tin bai
Họp tổ chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến độ việc triển khai chuẩn hoá Dữ liệu IOC

 

Tại cuộc họp Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả cập nhật, chuẩn hoá dữ liệu Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Sơn La của các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị của tỉnh; công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các đơn vị để chuẩn hóa số liệu năm 2023 trên IOC tỉnh và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 là năm chuyển đổi số tỉnh; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí, các Thông tư của Bộ Tài chính có liên quan, Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015. Xây dựng chuyên trang chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về năm chuyển đổi số của tỉnh… Sở Y tế và Giáo dục & Đào tạo cũng báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất nội dung và tiến độ thực hiện xây dựng mô hình "lớp học thông minh và Bệnh viện thông minh" trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu năm 2022, nhập dữ liệu 2023 trong đó thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin lên bản tin chuyển đổi số tỉnh, có thống kê tình hình cập nhật dữ liệu của các sở, ban, ngành đảm bảo theo đúng tinh thần “Đúng, đủ, sạch, sinh, sống”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về năm chuyển đổi số của tỉnh; giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình “Lớp học thông minh” để triển khai mô hình. Đối với mô hình “Bệnh viên thông minh” Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, học tập mô hình tại các bệnh viện đã triển khai và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các hạng mục để đề xuất triển khai từng tiêu chí của “Bệnh viên thông minh”; tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La…/.

Quốc Tuấn

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 135
  • Hôm nay: 22,158
  • Trong tuần: 412,356
  • Tất cả: 38,381,194