No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 315

Tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua tỉnh Sơn La luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

Tỉnh luôn quan tâm tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

Hằng năm UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung đẩy mạnh tuyên truyền công tác Phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo... để chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hiện nay toàn tỉnh có 169 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 351 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.666 tuyên truyền viên cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL nói chung và tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật nói chung. Qua đó, góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ này, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PBGDPL và đưa nội dung PCTN vào Chương trình giáo dục, đào tạo bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và đạo đức liêm chính vào chương trình giáo dục tiểu học và trung học, các chương trình đào tạo bồi dưỡng giảng viên, giáo viên tại các trường học trong toàn tỉnh. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo triển khai thực hiện đưa nội dung giảng dạy PCTN tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân và các hoạt động giáo dục trong nhà trường cấp THPT từ năm học 2013 - 2014. Theo đó, trong các năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021, các nhà trường tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu Giáo dục nội dung PCTN trong môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông; triển khai bộ tài liệu tham khảo “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh trung học phổ thông” của Bộ GDĐT tới các trường có cấp trung học phổ thông. 100% nhà trường đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng kế hoạch và lựa chọn các nội dung tích hợp PCTN vào soạn giảng, ra đề kiểm tra đánh giá, thực hiện các chương trình ngoại khoá, các hoạt động văn hoá văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm phù hợp với mỗi khối lớp và tình hình thực tế tại đơn vị. Các giáo viên dạy môn Giáo dục công dân đã dạy lồng ghép nội dung PCTN đúng như kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt, việc chuyển tải các nội dung tích hợp vào bài học được thực hiện phù hợp, có chọn lọc; tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 95
  • Hôm nay: 11614
  • Trong tuần: 151,285
  • Tất cả: 10,897,358