No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 534

Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2021 và tổng kết việc thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2017-2020

Ngày 23/9/2021, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2021 và tổng kết việc thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2017-2020. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Trong quý III các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác quý III. Trong đó các cơ quan đã tham mưu điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tham mưu ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp ủy những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; tham mưu triển khai, thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định; tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác báo chí luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiện các nhiệm vụ Chương trình công tác; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ sản phẩm Nhãn Sơn La năm 2021; tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2017-2020 được triển khai ở nhiều lĩnh vực: Nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành các văn bản lãnh đạo; đổi mới tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, hội nghị; đổi mới phương thức lãnh đạo; cải cách tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động... Qua đó, tạo sự đổi mới đồng bộ trong hệ thống chính trị, thống nhất liên thông giữa CCHC của cơ quan Nhà nước với CCHC các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với Đề án cải cách hành chính trong Đảng, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, đề xuất nội dung triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và xin ý kiến về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Diệp Hương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 2852
  • Trong tuần: 129,708
  • Tất cả: 9,291,902