No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Ngày 13/9/2021, Tổ công tác 1169 do đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại huyện Thuận Châu và Mường La. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác 1169.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 17/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-VPUB.