No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/01/2022
Ngày kết thúc: 07/02/2022
Lượt xem:14
2Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/01/2022
Ngày kết thúc: 07/02/2022
Lượt xem:10
3Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 21/01/2022
Lượt xem:103
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 21/01/2022
Lượt xem:99
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 21/12/2021
Ngày kết thúc: 21/01/2022
Lượt xem:90
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 13/12/2021
Ngày kết thúc: 13/01/2022
Lượt xem:175
2Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 13/12/2021
Ngày kết thúc: 13/01/2022
Lượt xem:160
3Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 06/12/2021
Ngày kết thúc: 06/01/2022
Lượt xem:216
4Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 04/12/2021
Ngày kết thúc: 04/01/2022
Lượt xem:156
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 04/12/2021
Ngày kết thúc: 04/01/2022
Lượt xem:158
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 02/12/2021
Ngày kết thúc: 02/01/2022
Lượt xem:157
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/11/2021
Ngày kết thúc: 28/12/2021
Lượt xem:92
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/11/2021
Ngày kết thúc: 27/12/2021
Lượt xem:184
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/11/2021
Ngày kết thúc: 27/12/2021
Lượt xem:171
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/11/2021
Ngày kết thúc: 26/12/2021
Lượt xem:230
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/11/2021
Ngày kết thúc: 26/12/2021
Lượt xem:228
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 24/12/2021
Lượt xem:240
13Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 24/12/2021
Lượt xem:217
14Tờ trình
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 24/12/2021
Lượt xem:209
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 15/11/2021
Ngày kết thúc: 15/12/2021
Lượt xem:205
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/11/2021
Ngày kết thúc: 11/12/2021
Lượt xem:184
17Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/11/2021
Ngày kết thúc: 08/12/2021
Lượt xem:186
18Báo cáo
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:195
19Báo cáo
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:244
20Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:254
12345678910...
Video tuyên truyền


THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 89
  • Hôm nay: 3825
  • Trong tuần: 143,333
  • Tất cả: 10,906,931