No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:3
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:2
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 02/07/2022
Ngày kết thúc: 02/08/2022
Lượt xem:29
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/07/2022
Ngày kết thúc: 02/08/2022
Lượt xem:19
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:27
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:31
7Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:137
8Tờ trình
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:94
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:94
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:98
11Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:90
12Báo cáo
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:98
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:78
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:100
15Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:100
16Báo cáo
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:78
17Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:88
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:68
19Báo cáo
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 14/07/2022
Lượt xem:68
20Báo cáo
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 14/07/2022
Lượt xem:86
21Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 14/07/2022
Lượt xem:72
22Tờ trình
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 14/07/2022
Lượt xem:82
23Báo cáo
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:150
24Báo cáo
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:142
25Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:134
26Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:128
27Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:105
28Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:105
29Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 08/07/2022
Lượt xem:126
30Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 08/07/2022
Lượt xem:126
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 05/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:66
2Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:157
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:126
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:133
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:126
6Báo cáo
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 03/07/2022
Lượt xem:154
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 03/07/2022
Lượt xem:122
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 03/07/2022
Lượt xem:129
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 03/07/2022
Lượt xem:118
10Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:178
12345678910...
Video tuyên truyền

THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 196
  • Hôm nay: 28059
  • Trong tuần: 285,795
  • Tất cả: 15,557,160