No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:10
2Quyết định
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:3
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:2
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:3
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:4
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:3
7Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:10
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 19/02/2021
Lượt xem:36
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 25/01/2021
Ngày kết thúc: 25/02/2021
Lượt xem:35
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 25/01/2021
Ngày kết thúc: 25/02/2021
Lượt xem:64
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:58
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:63
6Đề cương
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:69
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:52
8Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:59
9Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/01/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:95
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/01/2021
Ngày kết thúc: 07/02/2021
Lượt xem:128
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/01/2021
Ngày kết thúc: 07/02/2021
Lượt xem:95
12Nghi quyết
Ngày bắt đầu: 14/12/2020
Ngày kết thúc: 14/01/2021
Lượt xem:202
13Kế hoạch
Ngày bắt đầu: 09/12/2020
Ngày kết thúc: 09/01/2021
Lượt xem:124
14Kế hoạch
Ngày bắt đầu: 26/11/2020
Ngày kết thúc: 26/12/2020
Lượt xem:474
15Kế hoạch
Ngày bắt đầu: 26/11/2020
Ngày kết thúc: 26/12/2020
Lượt xem:243
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/11/2020
Ngày kết thúc: 25/12/2020
Lượt xem:242
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/11/2020
Ngày kết thúc: 25/12/2020
Lượt xem:83
18Kế hoạch
Ngày bắt đầu: 20/11/2020
Ngày kết thúc: 20/12/2020
Lượt xem:119
19Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 19/11/2020
Ngày kết thúc: 19/12/2020
Lượt xem:67
20Tờ trình
Ngày bắt đầu: 19/11/2020
Ngày kết thúc: 19/12/2020
Lượt xem:117
21Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/11/2020
Ngày kết thúc: 19/12/2020
Lượt xem:141
22Báo cáo
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:60
23Đề cương
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:75
24Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:93
25Tờ trình
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:78
26Quyết định
Ngày bắt đầu: 12/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:71
27Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/11/2020
Ngày kết thúc: 13/12/2020
Lượt xem:87
28Báo cáo
Ngày bắt đầu: 06/11/2020
Ngày kết thúc: 06/12/2020
Lượt xem:87
29Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 06/11/2020
Ngày kết thúc: 06/12/2020
Lượt xem:125
30Tờ trình
Ngày bắt đầu: 06/11/2020
Ngày kết thúc: 06/12/2020
Lượt xem:117
31Quyết định
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:98
32Quyết định
Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc: 03/12/2020
Lượt xem:105
33Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/10/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:114
34Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/10/2020
Ngày kết thúc: 24/11/2020
Lượt xem:68
35Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:228
36Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:146
37Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:144
38Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:164
39Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:104
40Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:124
41Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/10/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:115
42Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/10/2020
Ngày kết thúc: 16/11/2020
Lượt xem:234
43Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:76
44Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:78
45Tờ trình
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 30/10/2020
Lượt xem:70
46Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 30/10/2020
Lượt xem:102
47Tờ trình, Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:140
48Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 15/09/2020
Ngày kết thúc: 15/10/2020
Lượt xem:88
49Đề cương
Ngày bắt đầu: 15/09/2020
Ngày kết thúc: 15/10/2020
Lượt xem:84
50Tờ trình
Ngày bắt đầu: 15/09/2020
Ngày kết thúc: 15/10/2020
Lượt xem:80
12345678910...
Video tuyên truyềnTHÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 152
  • Hôm nay: 6903
  • Trong tuần: 126,244
  • Tất cả: 6,348,190