CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/03/2023
Ngày kết thúc: 27/04/2023
Lượt xem:53
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/03/2023
Ngày kết thúc: 27/04/2023
Lượt xem:6
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/03/2023
Ngày kết thúc: 23/04/2023
Lượt xem:10
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/03/2023
Ngày kết thúc: 23/04/2023
Lượt xem:10
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 20/03/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:33
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 20/03/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:33
7Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 15/03/2023
Ngày kết thúc: 15/04/2023
Lượt xem:17
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/03/2023
Ngày kết thúc: 11/04/2023
Lượt xem:40
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/03/2023
Ngày kết thúc: 11/04/2023
Lượt xem:31
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 09/04/2023
Lượt xem:23
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 09/04/2023
Lượt xem:21
12Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:39
13Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:40
14Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:34
15Báo cáo
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:26
16Báo cáo
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:26
17Báo cáo
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:24
18Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:23
19Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:27
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Báo cáo
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:35
2Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:59
3Tờ trình
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:65
4Luật Đất đai
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:217
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 13/02/2023
Ngày kết thúc: 13/03/2023
Lượt xem:86
6Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 09/03/2023
Lượt xem:111
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:105
8Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:76
9Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:81
10Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:102
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:149
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 06/02/2023
Ngày kết thúc: 06/03/2023
Lượt xem:127
13Báo cáo
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 03/03/2023
Lượt xem:88
14Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 03/03/2023
Lượt xem:99
15Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/02/2023
Ngày kết thúc: 03/03/2023
Lượt xem:95
16Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 20/01/2023
Ngày kết thúc: 20/02/2023
Lượt xem:69
17Báo cáo
Ngày bắt đầu: 20/01/2023
Ngày kết thúc: 20/02/2023
Lượt xem:36
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 20/01/2023
Ngày kết thúc: 20/02/2023
Lượt xem:53
19Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 26/12/2022
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:78
20Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 26/12/2022
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:304
21Quyết định
Ngày bắt đầu: 06/12/2022
Ngày kết thúc: 06/01/2023
Lượt xem:111
22Tờ trình
Ngày bắt đầu: 06/12/2022
Ngày kết thúc: 06/01/2023
Lượt xem:69
23Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/12/2022
Ngày kết thúc: 01/01/2023
Lượt xem:147
24Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/11/2022
Ngày kết thúc: 28/12/2022
Lượt xem:92
25Báo cáo
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 24/12/2022
Lượt xem:113
26Tờ trình
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 24/12/2022
Lượt xem:83
27Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 24/12/2022
Lượt xem:89
28Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 23/12/2022
Lượt xem:122
29Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 23/12/2022
Lượt xem:125
30Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/11/2022
Ngày kết thúc: 23/12/2022
Lượt xem:113
31Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/11/2022
Ngày kết thúc: 19/12/2022
Lượt xem:49
32Tờ trình
Ngày bắt đầu: 19/11/2022
Ngày kết thúc: 19/12/2022
Lượt xem:55
33Quyết định
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:69
34Tờ trình
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:83
35Quyết định
Ngày bắt đầu: 11/11/2022
Ngày kết thúc: 11/12/2022
Lượt xem:79
36Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/11/2022
Ngày kết thúc: 11/12/2022
Lượt xem:62
37Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 04/11/2022
Ngày kết thúc: 04/12/2022
Lượt xem:65
38Tờ trình
Ngày bắt đầu: 04/11/2022
Ngày kết thúc: 04/12/2022
Lượt xem:62
39Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 04/11/2022
Ngày kết thúc: 04/12/2022
Lượt xem:551
40Tờ trình
Ngày bắt đầu: 04/11/2022
Ngày kết thúc: 04/12/2022
Lượt xem:109
41Tờ trình
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:83
42Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:69
43Báo cáo
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:183
44Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:101
45Tờ trình
Ngày bắt đầu: 31/10/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:103
46Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/10/2022
Ngày kết thúc: 27/11/2022
Lượt xem:82
47Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/10/2022
Ngày kết thúc: 27/11/2022
Lượt xem:77
48Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/10/2022
Ngày kết thúc: 27/11/2022
Lượt xem:77
49Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/10/2022
Ngày kết thúc: 27/11/2022
Lượt xem:65
50Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/10/2022
Ngày kết thúc: 27/11/2022
Lượt xem:92
12345678910...
Video tuyên truyền


THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm
  • Đang online: 85
  • Hôm nay: 2,456
  • Trong tuần: 61,759
  • Tất cả: 23,989,452