Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 25-11-2014
9 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận 55 hồ sơ. Trong đó, Sở đã giải quyết 42 hồ sơ.
Sở Công thương cải cách hành chính nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng
Cải cách hành chính | 21-11-2014
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cải cách hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn...
Công tác cải cách hành chính trong quý III tại Sở Tư pháp
Cải cách hành chính | 20-11-2014
Trong quý III năm 2014, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp, tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung.
Bảo hiểm xã hội tỉnh ứng dụng hiệu quả phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 16-11-2014
Hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh đang ứng dụng hiệu quả 9 phần mềm nghiệp vụ như: thu, cấp số thẻ, giải quyết chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), giám định Bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý văn bản… Đang triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý nhân sự, phần...
Ban Dân tộc thực hiện cải cách hành chính: Chú trọng giải quyết công việc có liên quan đến các chính sách dân tộc
Cải cách hành chính | 16-11-2014
Triên khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Ban Dân tộc tỉnhSơn La đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chín....
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 16-11-2014
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, giải quyết 1.934 hồ sơ. Các hồ sơ do Sở...
Cổng thông tin điện tử Mộc châu một địa chỉ hữu ích
Cải cách hành chính | 10-11-2014
Cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu sau khi ra đời đã và đang khẳng định vai trò quan trọng không chỉ đối với các cơ quan - phòng ban và các xã thị trấn, mà còn là địa chỉ cung cấp nguồn tin phong phú và đa dạng đến đông đảo công chúng; trở...
Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính ở Mộc Châu
Cải cách hành chính | 07-11-2014
Cải cách thủ tục hành chính luôn là một trong những giải pháp quan trọng tạo điều kiện cho phát triển và đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Vì vậy trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu đã triển...
Kết quả thực hiện cải cách hành chính trong Quý III tại huyện Mường La
Cải cách hành chính | 06-11-2014
Trong quý III công tác rà soát, thẩm định, kiểm tra văn bản được thực hiện theo đúng thẩm quyền. UBND huyện Mường La đã tự kiểm tra, rà soát 1.075 văn bản.
Huyện Sông Mã công khai thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 30-10-2014
Cải cách thủ tục hành chính bao gồm nhiều nội dung cụ thể, trong đó việc niêm yết công khai, các quy định, thủ tục hành chính được chính quyền huyện Sông Mã quan tâm, chú trọng.
Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
Cải cách hành chính | 30-10-2014
Trong những năm qua, cải cách hành chính đã mang lại kết quả đáng kể, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định xã hội và hội nhập kinh tế. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị đã và đang từng bước hoàn thiện.
Cải cách tài chính công để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 30-10-2014
Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng hết sức quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thu, đầu tư xây...
Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước
Cải cách hành chính | 23-10-2014
Hiện đại hóa nền hành chính là một hạng mục trong tổng thể chương trình cải cách nền hành chính. Hiện đại hóa nền hành chính có tác động tích cực trong cải cách thủ tục hành chính.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Thời gian qua công tác tuyên truyền cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh duy trì thường xuyên.
Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm 2014
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, sở Nội vụ cơ quan chủ trì triển khai thực hiện cải cách hành chính đã đề ra...
Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Theo đánh giá của Sở Nội vụ việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị cơ bản đã đi vào nề nếp, hồ sơ của tổ chức công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
Tin học đến với người mù Sơn La
Cải cách hành chính | 25-09-2014
Nhằm đẩy mạnh phong trào và khuyến khích hội viên tích cực học tập tin học. Vừa qua, lần đầu tiên Hội người mù tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Liên hoan Tin học dành cho người mù.
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Cải cách hành chính | 11-07-2014
Sáng 8/7/2014, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính...
Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư
Cải cách hành chính | 30-06-2014
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC.
Hiển thị 201 - 220 of 270 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 14

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39312343
Số người đang truy cập: 135