Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Cải cách tài chính công để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 30-10-2014
Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng hết sức quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thu, đầu tư xây...
Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước
Cải cách hành chính | 23-10-2014
Hiện đại hóa nền hành chính là một hạng mục trong tổng thể chương trình cải cách nền hành chính. Hiện đại hóa nền hành chính có tác động tích cực trong cải cách thủ tục hành chính.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Thời gian qua công tác tuyên truyền cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh duy trì thường xuyên.
Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm 2014
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, sở Nội vụ cơ quan chủ trì triển khai thực hiện cải cách hành chính đã đề ra...
Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Cải cách hành chính | 22-10-2014
Theo đánh giá của Sở Nội vụ việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị cơ bản đã đi vào nề nếp, hồ sơ của tổ chức công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
Tin học đến với người mù Sơn La
Cải cách hành chính | 25-09-2014
Nhằm đẩy mạnh phong trào và khuyến khích hội viên tích cực học tập tin học. Vừa qua, lần đầu tiên Hội người mù tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Liên hoan Tin học dành cho người mù.
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Cải cách hành chính | 11-07-2014
Sáng 8/7/2014, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính...
Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư
Cải cách hành chính | 30-06-2014
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 04-05-2012
Trong 2 ngày (19 và 20-9), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Huyện Mường La: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 18-06-2014
Thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo chương trình cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính được huyện Mường La quan tâm triển khai thực hiện tại các cơ quan trên địa bàn huyện. Công tác cải cách hành chính đã từng bước đáp ứng...
Sở xây dựng quan tâm thực hiện cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 10-06-2014
Trong những năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã quan tâm thực hiện cải cách hành chính (CCHC) một cách toàn diện. Qua quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ...
Công tác thực hiện cải cách hành chính tại huyện Bắc Yên
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được huyện Bắc Yên chú trọng thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: đơn giản hóa thủ tục hành...
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân tốt hơn
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã thường xuyên quan tâm và tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Huyện Yên Châu thực hiện cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Nhờ việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, huyện Yên Châu đã có chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các công việc của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; giúp cho công tác...
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La và Ngân hàng Phát triển Việt Nam về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trong thời kỳ mới của đất nước. Chi nhánh ngân hàng phát triển (NHPT) Sơn La không ngừng đổi mới trong thực...
UBND huyện Mai Sơn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Trong những năm qua, UBND huyện Mai Sơn luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo môi trường hành chính công, từng bước được chuyên nghiệp hóa theo hướng hiện đại, tiện ích cho cá nhân, tổ chức cũng như nâng cao...
Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài Chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Thời gian qua, Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã tổ chức công khai các quy trình, thủ tục, hồ sơ, ngày giải quyết công việc; niêm yết công khai tại cơ quan Bộ thủ tục hành chính tại phòng làm việc của Bộ phận Một cửa gồm 24 thủ tục hành chính.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Ngày 3/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La năm 2014.
Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, giai đoạn 2014 - 2016
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Ngày 22/1/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,...
Hiển thị 201 - 220 of 259 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 13

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 37951374
Số người đang truy cập: 58