Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia.
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia.
Công văn số 147/ PCTT&TKCN Về việc ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Công văn số 147/ PCTT&TKCN Về việc ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016
Kế hoạch số 623/KH-STTTT Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỉ niệm 11 năm ...
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Kế hoạch số 623/KH-STTTT Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỉ niệm 11 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc " (19/8/2005 - 19/8/2016) gắn với chào mừng kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2016)
Công văn số 2608 /BTTTT-TTCS Về việc tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả thảm họa da cam
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Công văn số 2608 /BTTTT-TTCS Về việc tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả thảm họa da cam
Kế hoạch số 98/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Kế hoạch số 98/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Công văn số 2441/UBND-NC ngày 4 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ...
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Công văn số 2441/UBND-NC ngày 4 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy
Chỉ thị số 16/CT-TTg Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Chỉ thị số 16/CT-TTg Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Chỉ thị số 13/CT-UBND Về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Chỉ thị số 13/CT-UBND Về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Công điện số 05/CĐ-BCHPCTT & TKCN Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Công điện số 05/CĐ-BCHPCTT & TKCN Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La
Thông tư liên tịch số 15 /2016/TTLT/BTTTT/BXD Hướng dẫn việc quản lí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Văn bản chỉ đạo | 12-08-2016
Thông tư liên tịch số 15 /2016/TTLT/BTTTT/BXD Hướng dẫn việc quản lí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Nghị quyết số 88/NQ-CP Vê tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Văn bản Trung ương | 08-08-2016
Nghị quyết số 88/NQ-CP Vê tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Chỉ thị số 23/2016/CT-TTg Về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
Văn bản Trung ương | 08-08-2016
Chỉ thị số 23/2016/CT-TTg Về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
Chỉ thị số 18-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Văn bản Trung ương | 08-08-2016
Chỉ thị số 18-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Chỉ thị số 20/CT-TTg Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.
Văn bản Trung ương | 08-08-2016
Chỉ thị số 20/CT-TTg Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.
Quyết định số 1748 /QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt đông của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 08-08-2016
Quyết định số 1748 /QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt đông của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số 1149 /SNN-CNTY Về việc công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật
Văn bản chỉ đạo | 05-08-2016
Số 1149 /SNN-CNTY Về việc công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật
Số 95/ KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, câu lạc bộ", giai đoạn 2016 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 05-08-2016
Số 95/ KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, câu lạc bộ", giai đoạn 2016 - 2020
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2016
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Hiển thị 601 - 620 of 823 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 42

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38635304
Số người đang truy cập: 42