Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quyết định số 178/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015...
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Quyết định số 178/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 196-TB-TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của ban Bí thư về đề án " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới".
Kế hoạch số 113/KH-BATGT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông " tại tỉnh Sơn La năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Kế hoạch số 113/KH-BATGT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông " tại tỉnh Sơn La năm 2016.
Luật bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Luật bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI.
Quyết định số 2351/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Quyết định số 2351/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.
Bộ Luật dân sự năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Bộ Luật dân sự năm 2015.
Kết luận số 55-KL/TW Về tiếp tục việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ chính trị khóa X " Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Kết luận số 55-KL/TW Về tiếp tục việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ chính trị khóa X " Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Nghị quyết số 11-NQ/TW Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Nghị quyết số 11-NQ/TW Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thông tư số 10/2016/TT-BTP Quy đinh về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Thông tư số 10/2016/TT-BTP Quy đinh về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Kế hoạch số 127/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-10-2016
Kế hoạch số 127/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 2378/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án " Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2016
Quyết định số 2378/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án " Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.
Quyết định số 2405/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Văn bản chỉ đạo | 21-10-2016
Quyết định số 2405/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Kế hoạch số 133/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-10-2016
Kế hoạch số 133/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La
Kế hoạch số 131/KH-UBND Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn I ( 2016 - 2020)
Văn bản chỉ đạo | 20-10-2016
Kế hoạch số 131/KH-UBND Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn I ( 2016 - 2020)
Kế hoạch số 135/KH-UBND Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 20-10-2016
Kế hoạch số 135/KH-UBND Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Công văn số 3283/UBND-TH Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP
Văn bản chỉ đạo | 20-10-2016
Công văn số 3283/UBND-TH Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP
Công văn số 3284/UBND-TH Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 20-10-2016
Công văn số 3284/UBND-TH Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
Nghị định số 55/NĐ-CP Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Văn bản chỉ đạo | 19-10-2016
Nghị định số 55/NĐ-CP Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ngày Tiêu chuẩn thế giới "Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin"
Văn bản chỉ đạo | 19-10-2016
Đó là thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm nay 14/10/2016 do ba cơ quan xây dựng tiêu chuẩn lớn nhất thế giới gồm: Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đề xuất.
Kế hoạch số 818/KH-STTTT Tuyên truyền điều chỉnh quy hoạch và Triển khai xây dựng Trung tâm thương mại, Nhà phố thương mại thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 19-10-2016
Kế hoạch số 818/KH-STTTT Tuyên truyền điều chỉnh quy hoạch và Triển khai xây dựng Trung tâm thương mại, Nhà phố thương mại thành phố Sơn La
Kế hoạch số 22/KH-BCĐ Tuyên truyền về tiềm năng, cơ chế, chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 14-10-2016
Kế hoạch số 22/KH-BCĐ Tuyên truyền về tiềm năng, cơ chế, chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hiển thị 601 - 620 of 890 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 45

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547444
Số người đang truy cập: 118