Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của chính phủ về Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...
Phụ nữ | 06-10-2015
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của chính phủ về Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Sơn La ( giai đoạn (2013 - 2015)
Quyết định phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
Phụ nữ | 06-10-2015
Quyết định phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thi hành pháp luật | 09-11-2015
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ xung một số nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND...
Dân số | 27-10-2015
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ xung một số nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND tỉnh về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - KKHGĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010...
Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn; tổ, bản, tiểu khu thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Dân số | 27-10-2015
Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn; tổ, bản, tiểu khu thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nghị quyết về chính sách và biện pháp thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020
Dân số | 27-10-2015
Nghị quyết về chính sách và biện pháp thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020
Nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 30-07-2015
Nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La
Chỉ thị Về việc tổ chức diễn tập về phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn Thành phố Sơn La gắn với phòng chống cháy nổ kho K4 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 21-10-2015
Chỉ thị Về việc tổ chức diễn tập về phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn Thành phố Sơn La gắn với phòng chống cháy nổ kho K4 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh năm 2015
Kế hoạch Thực hiện Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I ( 2015 - 2020)
Dân số | 19-10-2015
Kế hoạch Thực hiện Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I ( 2015 - 2020)
Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2015
Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2015
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
Luật Phòng, chống mua bán người
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2015
Luật Phòng, chống mua bán người
Quyết định Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cải cách hành chính | 07-10-2015
Quyết định Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cải cách hành chính | 07-10-2015
Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 1966
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 1966
Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966
Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ 1979
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ 1979
Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1965
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1965
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2015
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Hiển thị 601 - 620 of 685 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 35

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 33283132
Số người đang truy cập: 33