Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020
Văn bản chỉ đạo | 18-03-2016
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020
Quyết định ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính
Văn bản chỉ đạo | 18-03-2016
Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo...
Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Văn bản chỉ đạo | 18-03-2016
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Quyết định phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
Văn bản chỉ đạo | 18-03-2016
Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020
Văn bản chỉ đạo | 18-03-2016
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020
Thông báo số 418/TB-VPCP về kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm
Văn bản chỉ đạo | 02-03-2016
Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 22/10/2014 về kết luận của phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy,...
Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
Văn bản chỉ đạo | 02-03-2016
Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Văn bản chỉ đạo | 02-03-2016
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Văn bản chỉ đạo | 02-03-2016
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 01-03-2016
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, hiếm, quý được ưu tiên bảo vệ
Văn bản chỉ đạo | 01-03-2016
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, hiếm, quý được ưu tiên bảo vệ
Quyết định Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Văn bản chỉ đạo | 20-01-2016
Nhằm tiếp tục đánh giá công tác cải cách hàng năm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng năm, ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng...
Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch ....
Văn bản chỉ đạo | 06-01-2016
Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Các Quyết định về việc ban hành kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Sơn La Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Văn bản chỉ đạo | 25-12-2015
Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 09/09/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin...
Thông tin đối ngoại | 11-09-2015
Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 09/09/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2015
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/08/2012 Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ...
Thông tin đối ngoại | 11-09-2015
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/08/2012 Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT ngày 03/09/2014 về việc ban hành...
Thông tin đối ngoại | 11-09-2015
Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT ngày 03/09/2014 về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và truyền thông giai đoạn 2015-2017
Kế hoạch số 120-KH/BTGTU ngày 18/03/2015 công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
Thông tin đối ngoại | 14-09-2015
Kế hoạch số 120-KH/BTGTU ngày 18/03/2015 công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 31/03/2015 công tác thông tin đối ngoại năm 2015
Thông tin đối ngoại | 14-09-2015
Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 31/03/2015 công tác thông tin đối ngoại năm 2015
Hiển thị 601 - 620 of 750 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 38

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 34869505
Số người đang truy cập: 44