Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Công văn số 278/VPHĐBCQG-PL Ngày 16/4/2016 V/v tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 2015
Văn bản chỉ đạo | 20-06-2016
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Văn bản chỉ đạo | 20-06-2016
Luật số 94/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Luật hôn nhân và gia đình
Văn bản chỉ đạo | 20-06-2016
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình.
THÔNG TƯ BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
Văn bản chỉ đạo | 09-06-2016
THÔNG TƯ SỐ 54/2015/TT-BCA NGÀY 22/10/2015 BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
Thông tư Quy định về đăng ký xe
Văn bản chỉ đạo | 09-06-2016
Thông tư Số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 Quy định về đăng ký xe
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
Văn bản chỉ đạo | 09-06-2016
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 09-06-2016
Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh Về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
Nghị quyết về việc Thi hành Luật tố tụng hành chính
Văn bản chỉ đạo | 23-05-2016
Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 do Quốc hội ban hành về việc Thi hành Luật tố tụng hành chính
Thông tư về việc quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 23-05-2016
Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/03/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm...
Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 23-05-2016
Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Luật số: 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Luật số 101/2015/QH13
Bộ Luật Hình Sự
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Luật số: 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015
Bộ Luật Dân Sự
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Luật số: 91/2015/QH13
Ban hành kế hoạch chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La lần thứ III
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 Ban hành kế hoạch chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La lần thứ III
Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
Văn bản chỉ đạo | 17-05-2016
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 do Quốc hội ban hành
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 13-05-2016
Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2016
Thông báo về việc thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 13-05-2016
Thông báo số 74/TB-SNV ngày 06/5/2016 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2016
Hiển thị 601 - 620 of 787 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 40

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 36425165
Số người đang truy cập: 101