Quan tâm triển khai xây dựng người Phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”
(sonla.gov.vn) Trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn chú trọng vận động hội viên thực hiện mục tiêu xây dựng người Phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới gắn với xây dựng người Phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”.

Các hoạt động hỗ trợ Phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được triển khai, tổ chức thực hiện thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nguồn nhân lực là nữ; các huyện uỷ, thành uỷ tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ doanh nhân.

anh tin bai

Quan tâm triển khai xây dựng người Phụ nữ Sơn La “đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”

Trong 5 năm qua (2018 - 2023), đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng cho 204 ứng cử viên nữ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần nâng tỷ lệ cán bộ nữ của tỉnh tham gia các cơ quan dân cử. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho Phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội để phát triển toàn diện; đặc biệt là phụ nữ ở các địa bàn vùng cao, biên giới, phụ nữ người dân tộc thiểu số; hỗ trợ Phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Sơn La đoàn kết và sáng tạo” trên trang Website của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia chuyển đổi số tại địa phương, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc phát động do Trung ương phát động như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Đã cụ thể hóa và phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Sơn La phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập, góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, bổ sung thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” đối với những xã đã và đang về đích nông thôn mới nâng cao (5 có gồm: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; 3 sạch gồm: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng)... Các cấp Hội Phụ nữ chủ động đăng ký và tích cực tham gia thực hiện 11/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành, địa phương về đích xây dựng Nông thôn mới.

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1