Sơn La đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
(sonla.gov.vn) Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
anh tin bai

Tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã


Tỉnh đã tiếp tục theo dõi chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các xã, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục triển khai các quy định mới về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quan tâm đầu tư một số chuyên khoa sâu, chuyên khoa mũi nhọn tại một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của tỉnh để giúp người bệnh được khám chữa bệnh chất lượng cao tại tỉnh. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/9/2023, toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc Covid 19 là 722 ca, tổng số ca khỏi bệnh là 722 ca, không có ca điều trị, cách ly và ca tử vong; 100% xã phường trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 1 (204 xã, phường, thị trấn); tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên: mũi 1 đạt 99,1%, mũi 2 đạt 97,8%, mũi 3 đạt 89%, mũi 4 đạt 98,1%; tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 95,6%, mũi 3 đạt 74,2%; tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 98,6%, mũi 2 đạt 91,2%.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023 (gồm 07 nhiệm vụ trọng tâm và 68 nhiệm vụ cụ thể). Tính đến ngày 18/9/2023, đã hoàn thành 45/68 nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt 66,18%. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong 09 tháng đầu năm 2023, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tổ chức đánh giá, xếp loại và công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho công chức cấp tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023; tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”. Trên cơ sở kết quả Chỉ số PAPI, SIPAS, PAX INDEX năm 2022 của tỉnh, đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và báo cáo phân tích kết quả các Chỉ số năm 2022 của tỉnh và đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số của tỉnh năm 2023. Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2023; Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ, cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” năm 2023; ...

Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã với mục tiêu tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất khẩu cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La; phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Dự án LinkSME của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức Chương trình đào tạo “Tư duy chiến lược và hành trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8 tháng đầu năm, dự kiến cả năm 2023; đề xuất kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 và giai đoạn 2024-2026.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo chính sách tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ đối với 05 khách hàng, lũy kế đến ngày 18/9/2023 dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất ước đạt 7.310 triệu đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 15,1 triệu đồng.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các xã, phường vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng có dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi về đảm đảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phục hồi sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát triển công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chính phủ điện tử và cải thiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, mọi lúc, mọi nơi. Tập trung thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 149
  • Hôm nay: 22,101
  • Trong tuần: 412,299
  • Tất cả: 38,381,137