Ban Chỉ đạo 61 huyện Mai Sơn tổng kết công tác năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024
(Mai Sơn) Vừa qua, Huyện Mai Sơn đã tổ chức họp tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuôc họp.
anh tin bai

Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 61 huyện Mai Sơn.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 61, trong đó Hội Nông dân các cấp đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2023, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền hội viên, nông dân chuyển đổi phương thức, hình thức canh tác từng bước áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Tích cực chuyển đổi các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, giúp nông dân thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hội viên nông dân thường xuyên được quan tâm, chú trọng; các cấp hội đã vận động được hàng trăm ngày công, đổi công lao động, giúp đỡ nhau về cây, con giống. Vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất và tăng thêm thu nhập; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Từ đó đã có nhiều gương nông dân, những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiệm vụ 2024, BCĐ của huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Kết luận số 61-KL/TW gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với việc xây dựng các chương trình thực hiện, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung về nông nghiệp, nông thôn, nông dân một cách sâu rộng, thường xuyên; tích cực chuyển đổi các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, giúp nông dân thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình qua đó đóng góp ngày càng tăng vào tỷ trọng giá trị nông nghiệp trên địa bàn huyện góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra.

                        Thanh Hải 

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1