Họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày 15/3/2023, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719) trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Cuộc họp được truyền trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.
anh tin bai

Họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tổng kế hoạch vốn trong giai đoạn 2021 - 2025 là 8.690.065 triệu đồng để thực hiện 10 dự án thành phần gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Trong quá trình triển khai các dự án đến nay còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: Chưa ban hành tiêu chí xác định bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc diện đầu tư; chưa ban hành định mức và hình thức thực hiện các nội dung đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho người dân; việc hỗ trợ giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn nhiều vướng mắc, đặt biệt là việc hỗ trợ vật nuôi; khó khăn trong việc đầu tư, tu bổ các công trình văn hóa, di tích ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân nhấn mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm nghèo nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào. Đề nghị, các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các định mức hỗ trợ, tổng mức đầu tư, danh mục đầu tư để giúp các địa phương triển khai chương trình; tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương khác trong việc triển khai chương trình. Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương. Trong quá trình triển khai kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Như Thủy

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 122
  • Hôm nay: 10,100
  • Trong tuần: 69,403
  • Tất cả: 23,997,096