Tình hình sản xuất kinh tế trên địa bàn huyện Phù Yên trong tháng 11/2023
(sonla.gov.vn) Trong tháng 11/2023, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Phù Yên tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm. Trong đó tập trung triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Về nông nghiệp, trong tháng đã tiến hành thu hoạch 2.520 ha lúa mùa, sản lượng đạt 14.868 tấn; 850 ha lúa nương, sản lượng đạt 1.072 tấn; 700 ha sắn, sản lượng đạt 7.706 tấn; dong giềng thu hoạch 36 ha, sản lượng đạt 360 tấn; chăm sóc cho 273 ha; sản lượng chè búp tươi đạt 165 tấn; duy trì chăm sóc 2.463 ha; sản lượng quả ước đạt 2.084 tấn (chủ yếu gồm: chuối 735 tấn, cam 764 tấn, quýt 155 tấn, bưởi 400 tấn, chanh leo 30 tấn)…

Tổng đàn gia súc duy trì, ổn định đạt 118.130 con, đạt 99,9% kế hoạch (trong đó: Trâu 14.750 con; bò 37.270 con; lợn trên 2 tháng tuổi 52.100 con; ngựa 3.010 con; dê 11.000 con); đàn gia cầm 802.600 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 413 tấn. Kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn: đại gia súc 208 con, tiểu gia súc 1.788 con, gia cầm 5.268 con. Thực hiện phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 16.750m2.

Duy trì diện tích nuôi cá trên các ao, hồ, Sông Đà, tập trung chỉ đạo chăm sóc, di chuyển lồng cá trên Hồ Sông Đà trong những thời điểm nước sông đang lên. Chỉ đạo các xã tổ chức tuần tra, kiểm soát và x ử lý nghiêm các hành vi sử dụng các biện pháp khai thác thủy sản trái quy định Luật thuỷ sản. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 113 tấn, trong đó: sản lượng khai thác 52 tấn, sản lượng nuôi trồng 61 tấn.

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được quan tâm triển khai. Trong tháng đã  thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với kết quả tổ chức được 9 hội nghị, với 596 lượt người; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 14 lượt; Trong tháng không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Công tác trồng rừng lũy kế từ đầu năm 363,84 ha, trong đó: Dự án bảo vệ phát triển rừng thực hiện trồng rừng phòng hộ 53,84 ha; Nhân dân tự trồng 310 ha.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, sản lượng sản xuất trong tháng: đá xây dựng các loại: 1,37 nghìn m3; Nước thương phẩm ước đạt: 75,5 nghìn m3; mũ giầy đạt ước đạt 220 nghìn sản phẩm; Giầy da thành phẩm ước đạt 70 nghìn đôi; Sản phẩm may mặc ước đạt 120 nghìn sản phẩm.

Về lĩnh vực thuỷ điện: Trong tháng điện thương phẩm ước đạt: 8,87 Tr.Kw; Sản lượng điện phát ra của 03 nhà máy thuỷ điện ước đạt: 8,9 tr.Kwh, trong đó: thủy điện Suối sập 2: 2,1 tr.Kwh, thủy điện Suối sập 3: 2,8 tr. Kwh, thuỷ điện Mường Bang: 4 tr.Kwh.

Tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tương đối ổn định, không có diễn biến bất thường về giá; các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của nhân dân như lương thực, thực phẩm và các mặt hàng khác có nhu cầu ổn định, hàng hoá đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Trong tháng thực hiện 7 vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính: 5 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước: 3,5 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 11 (tính đến ngày 21/11/2023) đạt: 45.933 triệu đồng, luỹ kế 11 tháng đạt 1.078.518 triệu bằng 113,5% dự toán UBND tỉnh giao (950.264 triệu đồng) và bằng 112,7% so với dự toán HĐND huyện quyết định (957.264 triệu đồng). Cụ thể: Thu trên địa bàn tháng 11 đạt: 1.927,5 triệu đồng, lũy kế đạt 83.930,2 triệu đồng bằng 86,1% so với dự toán UBND tỉnh giao (97.500 triệu đồng) và bằng 80,3% so với dự toán HĐND huyện giao (104.500 triệu đồng.  Chi ngân sách địa phương thực hiện tháng đạt 72.569,2 triệu đồng, luỹ kế đạt: 795.693,8 triệu đồng bằng 84,4% so với dự toán UBND tỉnh giao (942.632 triệu đồng) và bằng 83,9% so với dự toán HĐND huyện giao (948.932 triệu đồng)

Công tác huy động vốn và cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định và an toàn. Vốn huy động đạt 1.520,9 tỷ đồng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  902 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV 278 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội 90,9 tỷ đồng, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn 250 tỷ đồng); Tổng dư nợ cho vay đạt 2.678,2 tỷ đồng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.417 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV 425 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội 610,2 tỷ đồng, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn 226 tỷ đồng); Nợ xấu đạt: 3,8 tỷ đồng (Ngân hàng Nông nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  0,7 tỷ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV 1,2 tỷ, Ngân hàng chính sách xã hội 0,36 tỷ, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn 1,5 tỷ).

Như Thuỷ

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 30,681
  • Trong tuần: 312,831
  • Tất cả: 43,443,926