Phiên họp thứ 38 Thường trực HĐND tỉnh khoá XV
(sonla.gov.vn) Ngày 19/02/2024, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 38 Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự phiên họp có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.
anh tin bai

Phiên họp thứ 38 Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

anh tin bai

Đại diện Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động từ 01/01/2024 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu mở rộng phạm vi chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng trồng cây dược liệu quý trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các huyện, thành phố về điều chỉnh một số khu vực không được phép chăn nuôi để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tập trung triển khai chương trình công tác năm 2024 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh triển khai khảo sát, giám sát đúng kế hoạch; phối hợp với các Sở, ngành triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1